Bakkers met een Visie
 
     
    Historie
 
     
    Missie
 
      Producten
 
      Seizoensproducten
 
      Certificering
 
      Nieuws
 
      Who is Who
 
      Fotoboek
 
      Contact / Route
 
      Links
 
      Vacatures
 
 
  Certificering  
 


De Verwenbakker is in het bezit van alle benodigde certificeringen. De Verwenbakker voldoet aan de HACCP normen en heeft een eigen kritische kwaliteitsdienst. Daarnaast werkt De Verwenbakker onder controle van en met waarborg van het NBC, (producten en processen) en FoodCert. Tevens beschikt De Verwenbakker over een GMP-Feed Verklaring, IFS High level (NL) en IFS High level (DE) certificaat.

International Food Standard IFS

In de handel en industrie vormen leveranciers audits een vast onderdeel van de samenwerking. De steeds strengere eisen van verbruikers, het toenemende risico op vorderingen tot schadevergoeding en de mondialisering van de goederenstromen maken een uniforme kwaliteitsstandaard noodzakelijk.
Op grond van deze ontwikkelingen hebben de aangesloten bedrijven van de HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels en de FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution evenals de Italiaanse handelsorganisaties CONAD, COOP en Federdistribuzione gezamenlijk een norm voor de kwaliteitsborging van levensmiddelen voor eigen merken op de markt ontwikkeld, de International Food Standard. De standaard is bedoeld als uniforme controle op de veiligheid van levensmiddelen en het kwaliteitsniveau van producenten. Hij wordt toegepast voor alle productieniveaus, die op welke manier dan ook verband houden met landbouwproducten, die in levensmiddelen worden „verwerkt“.

Wat zijn de doelen van de International Food Standard?

De International Food Standard streeft de onderstaande fundamentele doelen na:
- Een gemeenschappelijke standaard met een uniform beoordelingssysteem;
- Toewijzing van geaccrediteerde en gekwalificeerde certificerings locaties en auditoren;
- Creëren van vergelijkbaarheid en transparantie binnen de gehele leveringsketen;
- Verlaging van de kosten, zowel bij leveranciers als in de handel